Narážané studne

Studne » Narážané studne

 

Narážaná studňa je najjednoduchším typom studne slúžiacim na zachytávanie podzemnej vody. Narážaná studňa je zhotovená z pozinkovaných oceľových rúr Ø 48mm (6/4“) a je zakončená kovaným narážacím hrotom. Nad narážacím hrotom je rúra perforovaná v dĺžke 1,5m dierami 5 mm. Rúra sa zaráža pomocou strojového baranidla, jednotlivé rúry sú spájané pomocou závitových spojov. Za priaznivých okolností je možné narážané studne budovať max. do hĺbky 20m. Po narazení studne je nutné každú studňu odpieskovať.

 

Výhody narážanej studne

• studne vhodné pre rodinné domy, záhradky a menšie závlahové systémy
• vhodná na čerpanie ručnou pumpou
• nízka cena na vybudovanie studne
• nižšia cena samonasávacích čerpadiel
• pri budovaní studne nedochádza k poškodeniu okolitého terénu ťažkou technikou a vyťaženým materiálom


Nevýhody narážanej studne

• narážanú studňu je možne budovať len vo vhodných geologických podmienkach, kde sa nachádzajú štrkopiesky.
• obmedzená výdatnosť (z narážanej studne je možné odoberať max. 45 l/min vody)
• vyššie riziko že studňa bude pieskovať (nakoľko technológia narážania studní neumožňuje upraviť typ ani veľkosť perforácie pri dokončovaní studne, zvyšuje sa riziko, že studňa bude zabudovaná v podloží s obsahom tzv. tekutých pieskov, ktoré nevidíme, pieskovanie sa nedá odstrániť ani niekoľkonásobným odpieskovánim studne.)
• kratšia životnosť (do 30 rokov hrozí prehrdzavenie rúr )
• možné použiť len ručné alebo samonasávacie čerpadlá (ak je hladina podzemnej vody hlbšie ako 6,5m je nutné pri studni budovať šachtu, do ktorej sa umiestni čerpadlo)