Vŕtanie studní

Studne » Vŕtané studne » Vŕtanie studní

Ponúkame Vám vŕtanie studní kalovaním. Pri budovaní vŕtaných studní využívame rozoberateľnú súpravu a preto sme schopný budovať studne aj na miestach s obmedzeným prístupom. Na odvŕtanie studne potrebujeme priestor 4 x 4m.

Vŕtanie studne kalovaním je možné realizovať v lokalitách kde sa nachádzajú štrkopiesky. Pri výbere lokality pre vŕtanú studňu využívame naše dlhoročné skúsenosti a spolupracujeme s hydrogeológom, ktorý dobre pozná geologické a hydrogeologické pomery danej lokality. Studňa sa buduje pomocou rozoberateľnej ručnej vŕtacej súpravy s motorovým navijakom.

Vŕtaná studňa sa začína budovať tak že sa odvŕta hlinená časť až po štrkové podložie špirálovým vrtákom. Aby sa steny vrtu nezosúvali, používame paženie z oceľových rúr ktorým zapažíme steny vrtu. Ďalej sa vŕta už vo vnútri paženia , pomocou kalovačký sa materiál vynáša von a paženie váhou klesá dolu.

Po vyvŕtaní potrebnej hĺbky sa do vystuženého otvoru spustí plášť studne a pri súčasnom vypĺňaní priestoru medzi plášťom a stenami sa pažnice postupne vytiahnu. Plášť studne sú PVC rúry Ø200mm v dolnej časti je štrbinová perforácia cez ktorú vniká voda do studne. Dĺžka a typ perforácie sa volí podľa vyťaženého materiálu a geologických podmienok danej lokality. Každá vŕtaná studňa sa musí odkaliť a odpieskovať až potom je do studne možné inštalovať čerpadlo.

Pri každej studni musí byť vykonaný čerpací pokus na základe ktorého budú stanovené podmienky odberu