S prietokovým spínačom

Montáž čerpadiel » S prietokovým spínačom

  • K ovládaniu čerpadla je použitá elektronická jednotka, ktorá automatický zapína čerpadlo pri poklese tlaku pod nastavenú hodnotu. Čerpadlo je udržiavané v chode bez ohľadu na dodávané množstvo vody a tlak. Po ukončení odberu vody (nulový prietok) dôjde k natlakovaniu systému na maximálny tlak čerpadla a po niekoľkých sekundách čerpadlo vypne.
  • Pokiaľ dôjde k vyčerpaniu vody a čerpadlo nasaje vzduch spínač čerpadlo automatický vypne a tým ho chráni proti chodu bez vody(chod na sucho).
  • Spínače sú vhodné na spínanie povrchových aj ponorných čerpadiel do výkonu 1,5kW a napájacie napätie 230V(v prípade použitia čerpadla na 400V je potrebné doinštalovať ďalšie spínacie zariadenie). Spínače nie sú vhodné na spínanie vretenových a elektromagnetických čerpadiel.
  • Prietokové spínače sa osvedčili na spínanie čerpadiel zásobujúcich závlahové systémy a záhradné rozvody, kde nedochádza k častému spínaniu čerpadiel. Pri použití prietokových spínačov na spínanie čerpadiel zásobujúcich rodinné domy doporučujeme do systému pridať tlakovú nádobu, alebo radšej voliť zapojenie čerpadla s tlakovým spínačom a tlakovou nádobou.

  • Pri navrhovaní systému s prietokovým spínačom je dôležitý správny výber typu čerpadla, nakoľko čerpadlo sa vypína až pri dosiahnutí maximálneho tlaku čerpadla pri nesprávnom navrhnutí môže prísť k poškodeniu potrubia vysokým tlakom.
  • Podľa umiestnenia prietokového spínača a použitého čerpadla je možné vytvoriť niekoľko ucelených automatických systémov, ktoré slúžia na zásobovanie vodou zo studní , vrtov a nádrží.